Páteří skupiny IBITEK jsou IBITEK-FRANCE a CA2E z Maroka.

IBITEK-FRANCE disponuje:

 • Největší inženýrskou kapacitou pro analýzu/ zpracování elektro dokumentace našich projektů,
 • Inženýrským týmem analýzy/ zpracování/ zprovoznění automatizovaného řízení
 • Inženýrským týmem vývoje a nasazením aplikací pod databázovým systémem InfoPlus21
 • Schopným obchodním a zásobovacím týmem.

CA2E disponuje:

 • Kapacitami pro výrobu rozvaděčů
 • Pracovními týmy pro výstavbu elektrických projektů na místě určení
 • Skupinou analýzy/zpracování/zprovoznění automatizovaného řízení
 • Schopným obchodním a zásobovacím týmem.

Dále se skupina IBITEK GROUP rozrostla o partnerské členy:

 • IBITEK-ALGÉRIE
 • IBITEK-TUNISE
 • IBITEK-SOUTH AMERICA

Partneři z České republiky: